MNCC - positieve verandering

Veranderen en innoveren; kijk af en toe achterom

Er zijn maar weinig organisaties die voortkabbelen en lekker rustig doorgaan met de bestaande activiteiten. Groeien, innoveren en nieuwe wegen inslaan, dat is de ambitie van de meeste organisaties. 

De wereld om ons heen verandert snel, dus meebewegen is logisch. Stilstand is immers achteruitgang. Tenminste, vanuit het standpunt van een organisatie. Voor veel medewerkers brengt verandering onzekerheid mee en is het simpelweg heel spannend. Daarom is het in tijden van verandering belangrijk om bewust met je verandermanagement aan de slag te  gaan. Innovatie en groei denk aan je verandermanagement

Dit voorjaar heeft MNCC een opdracht (verandermanagement) afgerond voor een middelgroot bedrijf (150 FTE) in de maatschappelijke sector. Het bedrijf heeft ambitieuze doelen gesteld om zich aan te passen aan de snel veranderende markt en technologische ontwikkelingen. De aanpassingen zijn logisch en nodig om toekomstbestendig te worden. Inhoudelijk geen speld tussen te krijgen.

Echter, een groep mensen en met name één afdeling lijkt achter te blijven in deze transformatie. De afdeling was niet voldoende aangehaakt en lijkt geïsoleerd te zijn van de rest van de organisatie. Daardoor is er weerstand en beweegt de afdeling niet mee. Dit kan een negatieve invloed hebben op de algehele prestaties van het bedrijf en het vermogen om doelstellingen te behalen.

Manage je verandering

Veranderen was en is ook voor deze organisatie nuttig, maar ze waren zich niet voldoende bewust van de invloed van verandermanagement. Vanuit MNCC deden we enkele belangrijke observaties voor het verandermanagement van dit bedrijf.

1. De afdeling toont een gebrek aan pro activiteit en initiatief. In plaats van nieuwe ideeën te bespreken en innovatie te stimuleren, lijkt de focus vooral te liggen op het behouden van de status quo. Dit belemmert de groei en vooruitgang van de organisatie als geheel.

2. Er is een gebrek aan samenwerking en communicatie tussen deze afdeling en andere afdelingen binnen de organisatie. Dit resulteert in een gebrek aan synergie en coördinatie, wat essentieel is voor een succesvol verandertraject. Het bedrijf als geheel kan hierdoor inefficiënt worden en niet in staat zijn om snel genoeg te reageren op markttrends.

3. De leidinggevende van de afdeling is niet in positie om de benodigde veranderingen te leiden en te ondersteunen. Er is een gebrek aan duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en het mandaat van de leidinggevende, waardoor er geen richting en sturing wordt gegeven aan de afdeling. Kortom, mensen spartelen. 

Interessant is dat er nooit één iemand is aan te wijzen die verantwoordelijk is voor deze situatie. Het groeit en ontstaat, doordat iedereen vooruit wil. Alleen wil iedereen voldoende ruimte voelen om mee te doen. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om het juiste tempo te hanteren en niemand achter te laten.

Wat kun je doen om mensen aan boord te krijgen

Om deze uitdagingen aan te pakken en de betreffende afdeling weer op koers te brengen, hebben we de volgende aanbevelingen gedaan:

1. Benoem een sterke en visionaire leider voor de afdeling. Deze leider moet duidelijke verantwoordelijkheden en een helder mandaat hebben om de veranderingen te leiden en te stimuleren.

2. Werk aan een cultuur van openheid, samenwerking en innovatie binnen de afdeling. Moedig medewerkers aan om nieuwe ideeën te delen, initiatief te tonen en samen te werken met andere afdelingen. Creëer een omgeving waarin leren en experimenteren wordt aangemoedigd, zodat medewerkers zich comfortabel voelen bij het omarmen van verandering.

3. Zorg voor een effectieve communicatiestructuur en -kanalen tussen de afdeling en andere delen van de organisatie. Dit kan de uitwisseling van informatie en ideeën vergemakkelijken, evenals betere coördinatie mogelijk maken. Regelmatige vergaderingen, rapportages en feedbacksessies kunnen helpen om de communicatie te verbeteren en de betrokkenheid te vergroten. Veranderen gaat niet vanzelf, maar is hard werken.

Verandermanagement  is goed voor mensen zorgen

Natuurlijk zijn bovenstaande adviezen nuttig en is het een randvoorwaarde dat je een organisatie goed en efficiënt inricht. Maar uiteindelijk ligt de sleutel bij goed persoonlijk contact en verbinding met de mensen in je organisatie. Tijd en aandacht voor persoonlijke gesprekken, open en onbevangen luisteren naar zorgen en eerlijke communicatie. Dat is cruciaal. Geloof in de mensen die je hebt, geef ze het vertrouwen -binnen kaders- om hun werk te doen. Benadruk dat fouten maken de bedoeling is. Zonder fouten, speel je op safe  en leer je te weinig. Doe dit, vol overtuiging, en je zult zien dat de meeste mensen in je organisatie die verandering ook nuttig en gaaf vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights