MNCC - positieve verandering

De dialoog: Het begin van positieve verandering

We leven in een tijd en samenleving van oordelen, meningen en cancelen. We stellen weinig vragen, maar wijzen makkelijk met de beschuldigende vinger. In de politiek draait het vaak om machtsspelletjes en het negatief afschilderen van de ander. Terwijl gezamenlijk oplossingen bedenken voor een beter Nederland naar de achtergrond verdrongen is. 
We moeten daarom terug naar luisteren, elkaar helpen en vragen stellen. Positieve verandering en dialoog zijn voor MNCC sterk met elkaar verbonden.

De dialoog: Het begin van positieve verandering

Positieve verandering en dialoog bij MNCC

Een dialoog is voor ons veel meer dan slechts een gesprek. Wij gebruiken graag deze mooie omschrijving:

Een dialoog is een open gesprek waarin je jouw eigen ervaringen en dromen deelt en waarin je luistert naar de dromen en ervaring van anderen. Je luistert met aandacht, geeft geen oordeel of advies, maar accepteert andere zienswijzen. Je onderzoekt en toetst je eigen oordeel en zienswijzen.”

Om dit te kunnen doen is open staan voor elkaar en echte nieuwsgierigheid zijn belangrijk.

Verandermanagement

Deze dialoogmethode stelt ons in staat om meer ruimte te creëren voor de meningen van anderen, onderling begrip te bevorderen en gezamenlijk op zoek te gaan naar raakvlakken. Het is ook essentieel om te erkennen dat meningsverschillen er mogen zijn; het is prima om het niet altijd eens te zijn.

Een succesvol voorbeeld hiervan was een recente bijeenkomst die MNCC mocht organiseren voor een brede en diverse groep belangrijke gezagsdragers en maatschappelijke organisaties. In deze vertrouwelijke setting voerden zo’n 25 personen een dialoog:

    • Waar verschillende zienswijzen tegenover elkaar stonden

    • Waar het af en toe best spannend was

    • De waarheid gezegd mocht worden

    • Emoties de ruimte kregen

    • Met respect het gesprek werd aangegaan

Het was een bijzonder krachtige bijeenkomst. Vooral omdat deze partijen, die vaak op allerlei terreinen met elkaar het gevecht aangaan, elkaar in de ogen keken, open en eerlijk.

Uiteraard vergde deze dialoog een zorgvuldige voorbereiding met alle betrokken partijen, waarbij wederzijdse verwachtingen werden onderzocht en besproken. En natuurlijk waren er spelregels, waardoor iedereen aan bod is gekomen en gehoord is. 

Conclusie: Dialoog is jouw start voor positieve verandering

Bij MNCC geloven we sterk in de kracht van dialoog als katalysator voor positieve verandering. Door een cultuur van luisteren, begrip en oprechte nieuwsgierigheid te bevorderen, kunnen maatschappelijke organisaties, non-profits en social enterprises effectieve verandertrajecten inzetten. Het delen van ervaringen, dromen en verschillende perspectieven leidt tot nieuwe inzichten en gezamenlijke oplossingen voor een betere toekomst. 

Ben jij klaar om de dialoog aan te gaan en positieve verandering in gang te zetten? Neem contact op met MNCC en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen begeleiden bij deze waardevolle reis.

Geverifieerd door MonsterInsights