MNCC - positieve verandering

Mensenrechten in een veranderend klimaat beschermen

Je hebt van die opdrachten die je echt wilt doen. Omdat je ze voelt tot in je tenen. Omdat je weet dat het belangrijk is en bij je past. Dit is er zo één! Eén die verandering combineert met duurzaamheid en mensenrechten. Die gaat over het beschermen van mensenrechten in een veranderend klimaat.

Terwijl wij ‘last’ hebben van de warmte (op vakantie of thuis) zijn er grote groepen mensen die dagelijks fysiek zwaar werk doen in deze, door klimaatverandering, toenemende hitte. Daar worden ze ziek van of sterven zelfs aan de gevolgen ervan. De Amerikaanse organisatie La Isla Foundation komt op voor mensenrechten in een veranderend klimaat. Dat doen ze al jaren in met name Zuid-Amerika, maar de organisatie van oprichter Jason Glaser komt in september 2023 ook naar Europa. Ik ben echt blij en dankbaar dat we met MNCC dit bezoek namens deze organisatie voorbereiden en La Isla  vertegenwoordigen in Europa.

La Isla Foundation

Klimaatverandering en mensenrechten. Hoe zit dat?

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. Europa worstelt met extreme temperaturen, hittegolven, bosbranden, overstromingen en andere desastreuze gevolgen. De gemiddelde temperatuur in Europa is met een schokkende snelheid gestegen en heeft in de afgelopen drie decennia het wereldgemiddelde overtroffen. In 2022 beleefde Europa zijn warmste zomer ooit, met 61.000 sterfgevallen als gevolg van de hitte. Ook in 2023 zet deze trend zich helaas door…

Te midden van dit veranderende klimaat blijven de effecten van hittestress op kwetsbare bevolkingsgroepen, met name mensen die fysieke arbeid verrichten, vaak onopgemerkt. Als je buiten druiven of aardbeien plukt, in de mijnbouw werkt of huizen aan het bouwen bent, heb je geen bescherming van een airco. Maar je maakt wel lange dagen, vol in de zon. Zonder goede pauzes, schaduw en voldoende water loop je flinke risico’s. Mensen in de agrarische sector hebben bijvoorbeeld 35 keer meer kans om te overlijden door hitte dan andere werknemers.

Waar dit lange tijd een Afrikaans of Zuid-Amerikaans probleem leek, wordt nu duidelijk dat ook Europa te maken heeft met deze problemen. Het wordt simpelweg te warm.

La Isla Network komt op voor de rechten van werknemers, die de negatieve gevolgen van klimaatverandering ondervinden. De organisatie biedt ook een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk geteste oplossing. Die willen wij nu ook naar Europa brengen.

La Isla Foundation
La Isla Foundation

MNCC voor positieve verandering

Met ons Change Collectief zijn wij de vooruitgeschoven post voor deze Amerikaanse organisatie in Europa. Samen met collega Kelly Tijhuis breng ik de Europese situatie in kaart, bouwen we het Europese verhaal en gaan we op zoek naar de juiste partners. Partners die ons helpen om beleid positief te beïnvloeden en die meewerken aan onderzoek. Ook zijn we op zoek naar bedrijven die in hun eigen keten mee willen veranderen en natuurlijk naar organisaties en fondsen die dit financieel kunnen ondersteunen.

Is dit probleem dan echt zo groot?

Helaas wel. Ik heb zelf enkele maanden in Nicaragua en El Salvador gewerkt en heb daar met eigen ogen het effect van fysieke arbeid in de hitte op het menselijk lichaam gezien. Vaak zijn dit laaggeschoolde en laagbetaalde arbeiders die zich dag in dag uit kapot werken om te zorgen dat wij onze producten betaalbaar op ons bord of in ons glas krijgen. Mensen die zorgen voor de productie van voeding, maar dit gaat ten koste van hun eigen gezondheid. En dit was al 8 jaar geleden. Het is er niet bepaald koeler op geworden in de wereld.

Gelukkig is er een betaalbare  oplossing voorhanden. Simpel uit te voeren en zelfs winstgevend voor bedrijven. Samen kunnen we dus iets doen!

De oplossing voor hittestress

Om het werken in de hitte aangenamer te maken én de kans op ziekte en sterfte terug te dringen, zijn er een aantal stappen nodig: 

  • Water
  • Schaduwplekken
  • Inplannen van voldoende pauze
  • Sanitaire voorzieningen

La Isla Network verzorgt technische ondersteuning aan bedrijven en overheden om deze stappen effectief te implementeren. Hiermee worden er gezonde arbeidsomstandigheden gecreëerd die leiden tot minder gezondheidsklachten en een hogere productiviteit.  

Deze aanpak is wetenschappelijk onderbouwd en heeft ook een positieve Return on Investment voor bedrijven. 

Samenwerken voor positieve verandering

In september vertellen wij het complete verhaal tijdens een congres in Brussel aan het Europees Parlement, mensen van de Europese Commissie en andere belanghebbenden.

Wil jij ook samenwerken, meedoen of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op. Samen creëren we positieve verandering.

Geverifieerd door MonsterInsights