MNCC - positieve verandering

Klimaat Kapitaal voor een schone en eerlijke wereld

De klimaatverandering moet de komende decennia prioriteit één, twee en drie zijn. De gevolgen van klimaatverandering zijn enorm en potentieel destructief voor onze maatschappij. Er komt steeds meer aandacht voor maatregelen om de gevolgen te beperken en ook wordt er steeds meer geïnvesteerd in slimme en duurzame innovaties.

Maar de groep die het meest getroffen wordt, met een lager inkomen, dreigt buiten de boot te vallen.
Klimaat Kapitaal is een nieuw en ambitieus sociaal impactfonds dat mensen helpt te investeren in duurzame producten (oplossingen).

‘Positieve klimaatimpact voor én door iedereen’

Klimaatverandering heeft een enorme impact op ons allemaal, maar klimaatmaatregelen zijn slechts beschikbaar voor een selecte groep. De groep met een minder grote portemonnee wordt het hardst getroffen (hogere prijzen, huizencrisis etc.), terwijl zij zelf geen klimaatinvesteringen kunnen doen.

Daar willen we met Klimaat Kapitaal verandering in brengen!
Waarom? Omdat we alleen samen echte impact kunnen maken. Daarnaast zorgt het samen investeren voor meer draagvlak in de maatschappij voor klimaatmaatregelen.

Oplossing voor twee urgente problemen

Met Klimaat Kapitaal bieden we een oplossing voor twee urgente problemen in onze maatschappij: klimaatverandering en sociale ongelijkheid.

Klimaatinvesteringen, zoals isolatie, leveren huishoudens direct besparing ofwel geld op. Echter kunnen veel huishoudens deze investeringen niet doen uit eigen middelen. Met ons sociaal impactfonds zorgen we dat deze investeringen wel mogelijk zijn, met als resultaat:

  • Meer positieve impact
  • Meer enthousiasme over klimaatmaatregelen én -innovaties
  • Meer besparen en daarmee minder ongelijkheid

Hier komen we in actie

We zijn actief in Nederland om draagvlak voor klimaatmaatregelen te vergroten en sociale gelijkheid te bevorderen. Daarnaast zijn we buiten Europa actief om maximale klimaatimpact te maken voor groepen die het meest onze steun nodig hebben.

In Nederland:
Investeren we in isolatie van woningen. De deelnemer betaalt de investering terug vanuit de besparingen en is daarna eigenaar van de producten.

Buiten Europa:
Investeren we in lokale duurzame energiesystemen, in cooking stoves en eventuele andere energieproducten. De deelnemer betaalt de investering terug van de besparing en is daarna eigenaar van de producten.

We investeren alleen in producten die meetbaar positieve impact hebben op het klimaat en tegelijk geld opleveren en/of besparen voor de consument of ondernemer. Denk hierbij aan zonnepanelen in Nederland, cooking stoves in Ethiopië en zonnelampen voor boeren in Rwanda.

De formule voor een schone en eerlijke wereld

We doen investeringen en geen giften. De projecten en producten moeten daarom efficiënte (klimaat)investeringen zijn die zichzelf terugverdienen. Dit zijn zogeheten ‘’slow-investments’’ waarbij de terugbetaling wordt gedaan met de besparing die het oplevert.

Het impactfonds wordt gevuld door donaties, van particulieren, fondsen, (institutionele) beleggers en overheden. Hiermee investeren ze in positieve sociale en klimaatimpact. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om renteloze leningen te verstrekken.

Klimaat Kapitaal is de aanjager die het geld koppelt aan producten die positieve sociale en klimaatimpact hebben. Nadat de investering is terugbetaald, kunnen wij deze herinvesteren. Zo heeft iedere euro maximaal impact!

Word partner van Klimaat Kapitaal! 

Om Klimaat Kapitaal verder op te zetten en te laten groeien, zijn we op zoek naar partners. Partners met enthousiasme en de kennis/kunde om dit project samen te laten slagen. 

Neem contact op dan vertellen we graag meer over de positieve impact die we willen maken en de plannen. 

Alvast benieuwd naar meer? 
Bekijk onze presentatie hier.

Geverifieerd door MonsterInsights